Tanıl Bora

1 post
Tanıl Bora, İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 80’li yıllarda haftalık haber dergisi Yeni Gündem’de gazetecilik yaptı, 1988’den beri İletişim Yayınları’nda araştırma-inceleme dizisi editörlüğünü yapmaktadır. Sosyal bilimler dergisi Toplum ve Bilim dergisinin yayın yönetmenliğini yapan Bora, 1989’dan beri düzenli yazdığı aylık sosyalist kültür dergisi Birikim’in 2012’de yayın koordinatörlüğünü üstlendi. Ağırlıklı olarak Türkiye’de siyasal düşünceler, sağ ideoloji ve milliyetçilik üzerine çalışmaktadır. Bu konularda yayımlanmış kitapları: Devlet Ocak Dergâh - 1980’lerde Ülkücü Hareket, Milliyetçiliğin Kara Baharı, Türk Sağının Üç Hali, Devlet ve Kuzgun - 1990’lardan 2000’lere MHP, Medeniyet Kaybı - Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar, Türkiye’nin Linç Rejimi, Sol, Sinizm, Pragmatizm, Cereyanlar - Türkiye’de Siyasî İdeolojiler, Zamanın Kelimeleri.