Politik Psikoloji ve Toplumsal Psikoloji Nedir?

Politik Psikoloji uygulama alanı geniş olan bir bilim dalıdır. Siyasi bilimleri psikoloji aracılığıyla inceleyen, insanın düşünce, duygu ve davranışının siyasi hayata etkilerini konu alan bilimsel bir alandır. Kısacası Politika ve psikoloji arasındaki ilişkiyi inceler. Gündemi takip eden politik psikoloji toplumsal olaylara duyarlı psikolojiyi ve toplumu birleştiren bir kesişim noktasıdır.

Politik psikoloji siyaset bilimlerinin yanı sıra sosyal psikoloji, psikiyatri, bilişsel psikoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, felsefe, sanat gibi farklı ve bağımsız alanlarda çalışmaktadır.

Politik psikoloji uzmanları ise siyaset ve diplomaside başarıyı arttırmak için politikacılara ve diplomatlara, toplumsal olaylara bakış ve değerlendirmelerinde psikolojik bir pencere açma noktasında hizmet verirler. Ayrıca vatandaşların gerçekte hükümet yetkilileri, haberler ve siyasi olaylar hakkında ne düşündüklerini keşfetmekle ilgilenirler. Politikacılar kamuoyunu ikna etme, seçim kazanma ve çeşitli konularda destek almak için politik psikoloji uzmanlarından yardım alırlar.

Politik Psikoloji Araştırma Alanları Nelerdir?

 • Zafer ve travmalar, yas ve iyileşme
 • Teröristin kimliği ve terör
 • Terörizm psikolojisi
 • Liderlerin ve büyük grupların psikolojik durumları
 • Lider ve takipçi psikolojisi
 • Siyasal ve Toplumsal gelişmeler
 • Grup dinamikleri
 • Kitle psikolojisi
 • Etniklik psikolojisi ve etnik kimlik
 • Soykırım ve iç savaşlar
 • Toplumsal travmalar
 • Göçün psikolojik açıdan incelenmesi ve göçmenlik
 • Entegrasyon
 • Politik davranışlara ve siyasete medyanın katkısı
 • Ülke yönetiminde politik psikolojinin yeri ve önemi

Toplumsal Psikoloji nedir?

Topluluk ve birey arasındaki ilişkileri, toplulukların sorunlarını, topluluk içerisinde insanların tutumları ele alır. Toplum psikolojisi, siyasi sistemler, çevre ve kültürel refah gibi sosyal açıdan önemli varlıkları etkilemek ve olumlu bir değişim yaratmak için uygulamalı veya eyleme dayalı olarak program yöneticisi olarak çalışır. Toplum psikoloğunun rolü; ne olursa olsun, hedefleri bireysel düzeyde ruh sağlığı sorunlarını önleme veya en aza indirme çabasıyla, toplumun refahını sistematik düzeyde iyileştirmektir.

Toplum psikoloğu, bu kapasitede, toplumun en büyük ihtiyaçlarını analiz edecek ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir organizasyon merkezi geliştirmek için topluluk liderleriyle birlikte çalışacaktır. Toplum psikoloğu, insanları kendi toplulukları içinde güçlendirmek, sosyal değişimi ve çeşitliliği desteklemek, bireysel ve toplum refahını teşvik etmek ve bozukluğu önlemek için yeni yollar yaratmaktadır.

Halk ve ruh sağlığı danışmanlığı gibi toplum psikolojisi, sağlığın ve refahın teşvik edilmesine ve sorunların önlenmesine odaklanmaktadır. Çok güçlü ve araştırma merkezlidir. Toplum psikologları genellikle orijinal araştırma yapar, bu bilgiyi doğrudan kamu ve özel topluluklar içinde uygularlar. Kimi toplum psikologları teorik konularla ilgili araştırma yaparken, kimileri de bu bilgileri alır sorunları tanımlamak ve topluluklar içinde çözümler geliştirebilmek için hemen uygulamaya koyar.

Örneğin; Yerel bir sağlık kliniğinde çalışan doktor vücudunda kaşıntı problemiyle gelen hastasına uyuz teşhisi koyar. Ertesi gün dört hastaya ve ilerleyen günlerde ise onlarca hastaya aynı teşhisi koyar. Doktor ilk başta her bir hastayı tedavi ediyordu; ancak hasta sayısı arttıkça, sorunu kaynağında kontrol altına almanın doğru olacağına karar vererek gerekli departmanlara başvuruda bulunur. Sağlık departmanının talebi üzerine, yerel bir toplum psikoloğu sorunu analiz etmek ve çözmek için getirilir. Burada ise toplum psikoloğunun amacı, tedaviyi bireysel düzeyden genişletmek ve etkin eğitim ve farkındalık yoluyla temas yolluyla bulaşan hastalığın kaynağına inip yayılmasını durdurmaktır.

Bir toplum psikoloğunun yapabileceği bazı şeyler şunlardır:

 • Haklarından mahrum bırakılmış kişilere yardım edebilmenin yollarını bulmak için yerel topluluklarla daha fazla bağlantılıdır.
 • Azınlık grupları arasındaki sosyal konuları anlama
 • Toplum temelli eylem odaklı programların geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Topluluk grupları ve bireyler arasındaki ilişkileri oluşturma
 • Çeşitliliği teşvik etmek ve katılımı arttırmak için kuruluşları, toplulukları, hükümetleri değerlendirme
 • Topluluk psikologları, eğitim, hükümet, topluluk örgütleri ve kar amacı gütmeyen gruplar, özel danışmanlık dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılabilir. Toplum psikologları eğitim sistemi içinde genellikle dersleri öğretmek ve orijinal araştırma yapmak için kolejler ve üniversitelerde çalışırlar. Hükümet ortamında yerel sağlık ve insan hizmetlerinde çalışabilirler.
Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Total
0
Share