İletişim Sanatının Altın Kuralını Keşfedin Geri Bildirim!

İletişim Sanatının Altın Kuralını Keşfedin Geri Bildirim!

Analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung, geri bildirimi “profesyonel gelişim için kullanılan bir iletişim formu” olarak tanımlıyor. Peki, bu iletişim formunun aslında hayatın her alanında değer taşıdığını biliyor muydunuz? Daha da önemlisi, geri bildirimi bu kadar değerli kılan nedir dersiniz? 

Sıklıkla feedback olarak da ifade edilen geri bildirim, iletişim sürecinde kilit bir rol oynuyor. Bu davranış yalnızca şirket kültürü içerisinde değil, kişinin özel hayatında da oldukça büyük bir yer kaplıyor. İletişimde geri bildirim üzerine eğilmek, konuşmanın kalitesini bir hayli artırarak geri bildirimin tarafları için geliştirici bir etki yaratıyor. Elbette, geri bildirimi doğru şekilde hayata yedirmek için ilk başta bu iletişim şeklinin ne olduğunu ve en etkili şekilde nasıl geri bildirim verileceğini iyi kavramak gerekiyor.

 

Davranış değişikliği için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilen geri bildirimi doğru şekilde vermek ve almak büyük önem taşıyor. Çünkü insan için anlamlı ve faydalı görülmeyen davranış ya da düşünce kalıplarını uygulamak her zaman o kadar kolay değil! Bu nedenle verilen geri bildirimin tonunun, karşı tarafta saldırı hissi uyandırmaması gerekiyor. Peki, geri bildirim mekanizması nasıl işliyor olabilir?

1. Geri Bildirim Nedir?

Geri Bildirim Nedir?

Geri bildirim, hayatın her alanında iletişimi kuvvetlendiren ve iletişimin etkisini artıran bir tavsiye verme sanatı olarak tanımlanıyor. Bu davranış, kişinin kendisinde ayırdına varamadığı kör noktaları aydınlatma maksadı taşıyor. Yüksek beklentiye girilmeden, yalnızca yapıcı bir tavsiye olarak verilen geri bildirim, alıcıyla iletişimin temeline atılan bir tuğla görevi görüyor.

 

Geri bildirimin ne olduğunun yanı sıra ne olmadığının da bilincinde olmak şart! İyi anlaşılan ve doğru uygulanan geri bildirimin, eleştiri ya da yargılamadan uzak bir kavram olduğu bilmek gerekiyor.

 

Geri bildirim verilirken karşı taraftaki alıcının, söylenenleri sadece değişime açıksa alabileceğinin farkında olmak da oldukça önemli! Çünkü insanın kendisini kontrol etme gücü bulunurken, başkalarını yalnızca etkileme ve düşündürme gücü bulunuyor. Bunun farkında olarak geri bildirim vermek olumsuzluklardan arınmış, yapıcı bir iletişime imkân tanıyor.

2. Geri Bildirim Neden Önemlidir?

Geri Bildirim Neden Önemlidir?

Geri bildirim hem iş hayatında hem de özel hayattaki ikili ilişkilerde oldukça büyük bir öneme sahip! Çünkü karşınızdaki kişi ya da kişilere doğru şekilde geri bildirim vermeniz ve onlar tarafından verilen geri bildirimi doğru algılamanız, ilişkilerinizin dinamiğini ve hatta seyrini belirliyor. Peki, geri bildirimin hayatınızdaki etkileri tam olarak neler olabilir? 

2.1. Özel Yaşamda Geri Bildirimin Etkileri Nelerdir?

Bazen insan, karşı tarafla konuşmak ve hissettiklerini paylaşmak yerine içine atmayı ya da pasif agresif bir tutum sergilemeyi tercih edebiliyor. Oysa tüm bu davranış kalıpları, tıpkı ilişkilerin altına konulan bir saatli bomba gibi yalnızca tarafların birbirlerine karşı dolmasına ya da anlaşılamama hissine sebep oluyor. İşte geri bildirim, tam da bu noktada devreye girerek bahsi geçen olumsuzlukların ortaya çıkmasına engel oluyor.

 

Kolay yürüyen, sağlıklı ilişkiler için geri bildirimin kritik bir önemi bulunuyor. Çünkü insanın en büyük güçlerinden biri olan konuşma yetisi, geri bildirim sayesinde anlam kazanıyor. Doğru şekilde verilen geri bildirim, sürdürülebilir ilişkiler yaratılmasını sağlıyor. Böylece kişi, kendisini o ilişki içerisinde değerli hissederek yapıcı konuşmalar yapmaya daha meyilli oluyor.

2.2. Şirketlerde Geri Bildirimin Önemi Nedir?

İş hayatı söz konusu olduğunda geri bildirimin şirketlerin ve kurumların devamlılığı için hayati bir önemi bulunuyor. Sosyolog Daniel Kahneman’ın yaptığı araştırmalar da bunu destekliyor. Araştırmaya göre; çalışanlar kendilerini değerli hissettikleri, sevildikleri ve yaptıkları işlerin sonucunu görebildikleri iş ortamlarında çok daha istekli ve verimli çalışıyor. Yani yöneticiler, iş yerlerinde pozitif bir atmosferin hâkim olmasını sağlayacak keyifli ve samimi bir ortam yarattıklarında çalışan performansı ve verimliliği de aynı ölçüde artıyor.

 

Mutlu çalışan, iyi kalkınan bir şirketi de beraberinde getiriyor. Buna en iyi örnek ise Y ve Z kuşakları! Bu iki neslin iş hayatındaki yaklaşımları, yöneticiler tarafından verilen geri bildirimin önemini kavramayı sağlıyor. Çünkü değişen kuşakla birlikte çalışanlar, artık yalnızca kendilerini değerli hissettikleri iş ortamlarında parlamayı önceliyor.

3. Geri Bildirimi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Geri Bildirimi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

  • Mevcut yargılar ve tutum
  • İletişim şekli
  • Beklentiler
  • Yöneltilen sorular

 

Kişi hakkındaki varılmış fikirleri bir kenara bırakarak doğru iletişim kurmak, sağlıklı geri bildirim vermenin ilk koşullarından birini oluşturuyor. Ardından yapılan gözlemi kesin ve açık bir şekilde dile getirmek gerekiyor. Karşı taraftan beklentiye girmemek ise kritik nokta! Çünkü beklentiyle geri bildirim vermek, karşı tarafın baskı altında hissetmesine neden olduğu gibi geri bildirimi veren kişide de öfke, hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguların ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

 

Geri bildirim aşamalarından bir diğerini de karşı tarafa doğru sorular sormak oluşturuyor. İyi düşünülmüş güçlü sorular sayesinde karşı tarafı ikna etme ihtimali artıyor. Çünkü değişim, verilen geri bildirimin ancak kişinin kendisine mantıklı ve anlamlı gelmesiyle başlıyor. Dolayısıyla kişinin kendisine verilen tavsiyenin sonucuna uygun olarak değişmesi için önce onu doğru algılaması, mantıklı ve anlamlı bulması şart!

 

Doğru geri bildirimin incelikleri sizce yalnızca bunlarla mı sınırlı? Elbette hayır! İş ve özel ilişkilerinizde yepyeni bir pencere açacak birbirinden değerli bilgiler, sosyolog ve logoterapist Esra Keskin’in Etkili Geri Bildirim eğitiminde!

4. Doğru Geri Bildirim Nasıl Verilir?

Doğru Geri Bildirim Nasıl Verilir?

Geri bildirimi doğru şekilde vererek karşı tarafta olumlu bir etki yaratmak için empati kurabilme yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Empati, özellikle ikili ilişkilerde karşı tarafın neler hissettiğini ve hareket etme motivasyonunun kaynağının neler olduğunun anlaşılmasına yardımcı oluyor. Empatiyi geri bildirimde kullanmak ise karşı tarafa anlaşıldığını hissettirerek aradaki duvarları kaldırmaya yardımcı oluyor. Bu da arada güvene dayalı bir ilişki oluşmasına katkı sağlıyor. Çünkü güven, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biri!

 

Doğru ve etkili geri bildirim verebilmek için hem yapıcı geri bildirim hem de düzeltici geri bildirim nasıl verilir iyi anlamak gerekiyor. 

 

Elbette, geri bildirim verirken anda kalmayı başarmak ve karşı tarafı beklentiler altında ezecek şekilde davranmamak da önemli! Yani yargılayıcı ve suçlayıcı bir üslubu tamamen geride bırakmak şart. Dikkat edilmesi elzem son noktayı ise geri bildirimin süresi oluşturuyor. Nitekim geri bildirimi çok geç ya da çok erken vermek, karşı tarafta güven sorunu yaratabiliyor. Bunun için geri bildirimi 48 saat içinde ve en doğru anı kollayarak vermek gerekiyor. Peki, en doğru an acaba hangisi? Özellikle de bunu iyi düşünmek gerek! 

5. Geri Bildirim Modelleri Nelerdir?

Geri Bildirim Modelleri Nelerdir?

Geri bildirim, yapıcı geri bildirim ve düzeltici geri bildirim olmak üzere ikiye ayrılıyor. 

5.1. Yapıcı Geri Bildirim

Yapıcı geri bildirimin özünü teşekkür etme becerisi oluşturuyor. Çok basit gibi görünen bu iki kelime, kişinin hem iş hem de özel hayatındaki ilişkilerinde sahip olduğu imajın olumlu etkisini artırıyor. Aynı zamanda karşı tarafa da kendisini değerli hissettirerek, geri bildirimi veren tarafla iletişimde kalmak için daha istekli olmasını sağlıyor.

5.2. Düzeltici Geri Bildirim 

En basit şekliyle tavsiye vermeye dayanan düzeltici geri bildirim modelinde, öğrenilen zihniyette kalarak kişiyi harekete geçirmek hedefleniyor. Ancak bunu yaparken karşı tarafı asla yargılamamaya dikkat etmek büyük bir önem taşıyor. Peki, düzeltici geri bildirim nasıl verilir ve karşı tarafta nasıl bir etki uyandırır öğrenmek ister misiniz? Aradığınız tüm cevaplar, sayfanın sonunda! 

6. Başarı ve Geri Bildirim İlişkisi Nasıldır?

Başarı ve Geri Bildirim İlişkisi Nasıldır?

İnsanın hayatta kalma ve kendisini gerçekleştirme motivasyonunu artıran dört duygu bulunuyor:

  • Takdir edilmek
  • Değer görmek
  • Sevilmek
  • Faydalı olmak

 

Bahsi geçen bu dört duyguyu -yani başarıyı- hisseden kişi, bulunduğu ortamı da yükseltecek şekilde davranmaya eğilimli oluyor. Bu olumlu duyguların oluşmasında ise bilhassa da yapıcı geri bildirimin önemi büyük. Öyle ki Google tarafından yapılan araştırmalar da yöneticilerin iş yerlerinde oluşturduğu pozitif atmosferin çalışan başarısına olan katkısını açıkça ortaya koyuyor. Sözün özü, geri bildirimin gücünü hafife almamak iki tarafa da kazandırıyor!

 

Geri bildirimi hayatınızın temel taşlarından biri haline getirmek için daha kat etmeniz gereken çok yol olması muhtemel. Yani, okuduklarınızdan daha fazlası var! Peki, Etkili Geri Bildirim eğitimiyle geri bildirimin inceliklerini, sosyolog ve logoterapist Esra Keskin’den evinizin konforunda öğrenmeye ne dersiniz?

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Total
0
Share